Эрүүл мэндийн боловсролын мэдээ мэдээллийн цогц сайт

 

Дүүрэг                        Байршил Утасны       дугаар    
Яаралтай түргэн тусламжийн төв

Сүхбаатар дүүрэг, чин ван Чагдаржавын гудамж, Яаралтай тусламжийн төвийн байр

103, 321811
ажлын өдөр 

Хүүхдийн түргэн тусламж
Баянгол дүүрэг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд 362539
Баянзүрх дүүрэг  Яаралтай тусламжийн төвийн Баянзүрх салбарын байранд 103
Сонгинохайрхан дүүрэг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд 103
Сүхбаатар дүүрэг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд 350793
Хан Уул дүүрэг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд 103
Чингэлтэй дүүрэг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд 70110716

Халдвартын түргэн тусламж

        Халдвартын эмнэлгийн байр

100