Энэхүү хайлтын систем нь МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЛЭХ, БОРЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭМИЙН бүртгэл дээр үндэслэгдсэн болно.
ХАЙЛТЫН СИСТЕМ НЬ ХЭРЭГЛЭГЧИД ЗӨВХӨН МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГОТОЙ. ХАЙЛТЫН ҮР ДҮНД ГАРСАН МЭДЭЭЛЛҮҮД НЬ ЭМИЙН ЗААВАР, ЖОРЫГ ОРЛОХГҮЙ БОЛОХЫГ АНХААРНА УУ

1. Хайж буй эмээ олон улсын нэршил гэсэн багананд оруулах, хэрэв олдохгүй бол худалдааны нэршлээр нь хайж үзэх
2. Та зөвхөн КИРИЛ ҮСЭГ хэрэглээрэй.
3.  Эмийн нэрээ бүтэн мэдэхгүй бол эхний үсгүүдийг оруулахад л тухайн үсэг орсон эмүүдийг санал болгоно.
Хэрэв та яг одоо байгаа  газартайгаа  хамгийн ойр  эмийн сан хайж байгаа бол ЭМИЙН САНГИЙН ХАЙЛТЫН СИСТЕМ-д тавтай морил. 
 

Хайлтын үр дүн