Б.Оюунцэцэг /Нүүр ам судлалын зөвлөх/

                                                                                                                          

БАЗАРЫН ОЮУНЦЭЦЭГ                       

ХҮҮХДИЙН НҮҮР АМ СУДЛАЛЫН ЗӨВЛӨХ ЭМЧ

АНАГААХ УХААНЫ ДОКТОР, ДЭД ПРОФЕССОР

АНАГААХЫН  ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛИЙН НҮҮР АМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ

ҮЗЛЭГИЙН ЦАГ:  УТСААР ЦАГ ТОВЛОХ

ҮЗЛЭГИЙН ҮНЭ: АВСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС  ХАМААРНА.                                                             

 

Хэрэглэгч та Б.Оюунцэцэг эмчийн үзлэгийг авахыг хүсвэл доорхи товчин дээр дарж
 эрхийн бичиг хэвлэж авна уу. Эрхийн бичгийг хэвлэж очсон тохиолдолд таныг ДАРААЛАЛГҮЙ
 үзэх болно