Хөнгөлөлттэй эм

 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх дээд хэмжээг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталжээ.Эл жагсаалтанд нийт 404 нэр төрлийн эм оржээ.

 

            
                      ТАТАЖ АВАХ