Нохойд хазуулсан бол ийм арга хэмжээ аваарай

Нохойд хазуулсан бол галзуу өвчнөөс сэргийлэхийн тулд доорхи арга хэмжээг аваарай