Амжилттай жишээнүүд

Доорхи жишээнүүд нь хамтран ажиллагч эмнэлэгийн зөвшөөрлөөр тавигдсан
албан ёсны контент болно.

 

Жишээ 1:  Улаан хоолойн хавдартай  өвчтөн (Хорт хавдрын IV үед орсон)

2013 оны 1 сараас хоол идэхэд горойж эхэлсэн. Шинжилгээгээр IV үедээ орсон. элгэнд олон тооны үсэрхийлэл өгсөн, улаан хоолойн хавдар гэж оношлогдсон.

2014 оны 1 сараас дархлааны буюу сэртэнт эсийн вакцин эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн.

   Эмчилгээний өмнө  2013 оны 6 сар                 

    
 Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн нь  уг хүний элгэнд үсэрхийлсэн хавдар

  Эмчилгээний дараа  2015 оны 6 сар

    
2014 оны 4 сараас элгэн дэхь үсэрхийлэл алга болсон. Түүнээс хойш 4 жил гаруй дахилт өгөөгүй,зовиургүй амьдарч байгаа

 

Жишээ 2:  Бүдүүн, шулуун гэдэсний хорт хавдартай өвчтөн (IV үед орсон)

59 настай эмэгтэй, 2015 оны 4 дүгээр сараас хэвлийгээр өвдөж эхэлсэн. Шинжилгээгээр элгэнд үсэрхийлэл өгсөн бөгөөд бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын IV үе гэж оношлогдсон.

2015 оны 8 дугаар сард дархлааны буюу сэртэнт эсийн вакцин эмчилгээ хийлгэсэн

 
Эмчилгээний өмнө. 2015 оны 4 дүгээр сар             
 
Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн нь элгэнд үсэрхийлсэн хавдрууд  

Эмчилгээний дараа. 2016 оны 8 дугаар сар
 
 


2016 оны 11 д сард хийсэн бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээгээр  хорт хавдар алга болсон. Энэ нь компьютер томографийн зургаар батлагдсан.