Гэрийн эмийн сан
Вирусын эсрэг үйлчилгээтэй эм- Анаферон

Вирусын эсрэг болон, дархлал дэмжих үйлчилгээтэй Анаферон эмийг танилцууулж байна

Халуун бууруулах эмүүд

Танай гэрийн эмийн санд зайлшгүй байх халуун бууруулах эм бол Парацетамол

Зүрх, даралтны эм

Зүрх нь өвдөж даралт ихэссэн хүний таны эмийн сангаас нэн тэргүүнд хэрэглэх эмүүд бол дибазол, валидол

Өвдөлт намдаах эм

Эдгээр эмүүдийг эмийн сандаа байлгаарай

Суулгалтын эсрэг эм

Суулгалтын эсрэг эм

Халуун хэмжигч

Халуун хэмжигч

Даралт хэмжигч

Даралт хэмжигч

Ариутгагч бодис

Ариутгагч бодис

Боолтын материал

Боолтын материал