Хавдар
Умайн хүзүүний хавдрыг эрт илрүүлэхийн тулд ПАП шинжилгээ хийлгээрэй

Умайн хүзүүний хавдар нь эмэгтэйчүүдэд түгээмэл тохиолддог хавдрын нэг. Энэхүү хавдраас сэргийлэх, эрт илрүүлэхийн тулд ПАП шинжилгээ өгөөрэй

Хөхөө тогтмол шалгаж сурах нь хавдраас сэргийлэх том алхам

Хөхний хавдараас сэргийлэх, эрт илрүүлэх хамгийн анхан шатны арга нь хөхөө тогтмол шалгаж, хэвших юм.