Дархлаажуулалт
В Гепатитын вакцин

Тариурын шар буюу В гепатитын эсрэг вакцины мэдээллийг хүлээн авна уу

Сүрьеэгийн эсрэг дархлаажуулалт

Хүүхдийг төрөнгүүт 24 цагийн дотор хийдэг анхны вакцин бол сүрьегийнх

Халдварт А гепатит буюу бохирын шар

А гепатит буюу бохирын шараар өвдөхгүй байх гол арга нь гараа тогтмол угаах

Дархлаажуулалт

Дархлаажуулалт