Танд тусална
Архинаас хамаарлын зэрэг тогтоох сорил

Та өөрөө эсвэл таны ойр дотныхон, найз нөхдийн дунд архи хэтрүүлэн хэрэглэдэг хүн байгаа бол энэ сорилоор үнэлж, архинаас хир хамааралтай болсныг нь тогтооно уу.