Танд тусална
Таны хүүхдийн амь насанд аюултай шинж байгаа эсэхийг үнэл

Энэ сорилыг хүүхэд хэт их суулгаж байгаа, өндөр халуурч байгаа хүүхдийн биеийн байдалд дүгнэлт хийж, амь насанд нь аюултай шинж илэрч буй эсэхийг үнэлэхэд ашиглана