Танд тусална
Жирэмсний тэтгэмж сорил

Энэ тооцоолуур нь танд төрөхийн өмнөх болон амаржсаны тэтгэмжинд нийгмийн даатгалын сангаас авах мөнгөн дүнг тооцоолж баримжаа авахад зориулагдана.

Цалингийн нийлбэрийг тодорхой санахгүй байгаа бол нийгмийн даатгалын дэвтрээ үзэж сүүлийн 12 сарын нийлбэр цалингаа тодорхойлно уу

Тэтгэмж авах хугацааг төрөхийн өмнө эмнэлгээс авсан листний хугацаанаас 2 сарын доторх ажлын хоногийг тооцож гаргана

Амаржсаны тэтгэмжийн хоногийг амаржсан өдрөөс 60 хоногийн доторхи ажлын өдрийг тоолж гаргана.

Энэ хугацааг мэдэхгүй байвал байгууллагынхаа санхүү эсвэл нийгмийн даатгалын байцаагчаас лавлана уу.