ШИЛДЭГ ЭМНЭЛЭГ, ЭМЧ НАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗӨВЛӨГӨӨГ АВАХ
БОЛОМЖИЙГ БИД ТУН УДАХГҮЙ ТАНИЛЦУУЛАХ БОЛНО