ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНЫ ЦАГ, ЗАРДЛЫГ ХЭМНЭХ
ЦАХИМ ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТУН УДАХГҮЙ ТАНИЛЦУУЛНА